Hoe wij er de juiste toets aan geven...

/en/media/full-1000-800/method-laptop-key.png

Onze opleiding dactylo richt zich doelbewust op leerlingen uit het basisonderwijs. Rond leeftijd 9 hebben kinderen al heel wat computer-ervaring. En daar kan je maar best meteen op inspelen!

 • Tijdens de lessen krijgen ze de basis mee.
 • Daarna oefenen ze zelfstandig verder via onze online leeromgeving.
 • Waar en wanneer ze ook oefenen, ze staan er nooit alleen voor.
 • Er is continu registratie van hun prestaties en optimale opvolging door hun leerkracht.

/en/media/full-1000-800/method-excellent.pngVlot en foutloos typen leer je enkel door regelmatig te oefenen.

Met onze jarenlange ervaring en specifieke aanpak verloopt dit op een aangename manier en in de beste omstandigheden: met groepslessen voor het aanleren van de juiste techniek en zelfstudie via internet. 

 • Per les komen telkens een aantal letters aan bod. Eens de nieuwe letters ‘blindelings in de vingers zitten’, gaan de leerlingen over op vlot leren typen van woordjes, zinnen en tenslotte teksten.
 • Er is tijdens de les aandacht voor juiste vingerzetting en correcte werkhouding: een computer kan niet beoordelen of er in de juiste houding met 10 vingers en blind getypt wordt!
 • Er is permanente evaluatie en rapportering van het vaardigheidsniveau. Goede opvolging en begeleiding zijn onmisbaar voor het welslagen

 


 

            Groepslessen onder leiding van ervaren leerkrachten.

  • Onder het nauwlettend oog van een ervaren leerkracht is elke les dactylo een stap richting perfecte typevaardigheid.
  • Bij elke les hoort een uitgebreide takenbundel op internet die leerlingen tegen de volgende les afwerken als huistaak.
  • De leerkracht heeft permanent zicht op de voor(ui)tgang van elke leerling..

 


 

/en/media/full-1000-800/method-gears.pngEen succesvolle opleiding dactylo vergt tijd en inzet!


Waarom 2 of 3 wekelijks? 

 • Vlot leren typen is een kwestie van veel en regelmatig oefenen.
 • Om bewegingsmotoriek te verfijnen heeft een kind ruim de tijd nodig. Zoiets kan je niet versnellen!

/en/media/full-1000-800/method-screen.png

Oefeningen en oefenresultaten zijn altijd en overal toegankelijk.

 • Voor leerlingen is het prettig en gevarieerd - maar vooral uiterst efficiënt... want Leren OnLine = LOL!
 • Als ouder volg je eenvoudig de prestaties van je kind mee, waar en wanneer je wil!
 • Overal (waar internet is) kan geoefend worden: thuis, bij grootouders, op vakantie, op school...
 • Directe feedback: alles wat nuttig is wordt gemeten en geregistreerd. Direct na elke oefening krijg je de resultaten te zien.
 • Dyslexie: Woorden/tekst typen is niet evident voor kinderen met een lees/leerstoornis. Voor hun specifieke leerbehoeften zijn aangepaste oefeningen en teksten opgenomen. Ook tijdens de lessen wordt hiermee extra rekening gehouden door gebruik van eenvoudige teksten (AVI 3 en 4) in het lettertype Lexia.