Privacyverklaring

Dactylo-Instituut De Waele bvba hecht veel belang aan uw privacy. Wij geloven sterk in het belang van bescherming van persoonsgegevens en zijn voorstander van transparantie inzake gegevensbeheer. We garanderen dat alle gegevens die u ons ter beschikking stelt exclusief ten dienste staan van de communicatie met u in de context van de cursus dactylografie die bij ons gevolgd wordt. Alle gegevens die wij via ons leerplatform verzamelen worden exclusief gebruikt om de ontwikkeling van typevaardigheid zo goed mogelijk te laten verlopen. Ons privacybeleid wordt hieronder verder toegelicht. Voor alle vragen hieromtrent kan u steeds terecht op onze helpdesk via ondersteuning@dactylodewaele.be.

Contactgegevens voor communicatieve doeleinden

Alle contactinformatie zoals naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum en geboorteplaats die bij de inschrijving verstrekt wordt, wordt enkel intern gebruikt of om te communiceren, hetzij met de persoon die de cursus dactylografie volgt, hetzij met de ouder(s) of voogd(en) van een minderjarig kind dat de cursus volgt.

Geboortedatum en geboorteplaats van een cursist worden enkel gebruikt voor het authenticeren van een getuigschrift dat uitgereikt wordt na het succesvol afleggen van een eindproef.

Toegang tot persoonsgegevens

Persoonsgegevens die aans ons werden toevertrouwd en waarover wij tijdelijk beschikken worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dactylo-Instituut De Waele, Steenland 10, 9340 Lede, info@dactylodewaele.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Verzameling en verwerking van gegevens in educatieve context

Verzameling, verwerking en opslag van gegevens vindt exclusief plaats ten dienste van de opleiding dactylografie. De gegevens betreffen scores op oefeningen gemaakt op het leerplatform en hebben tot doel een goede opvolging, beoordeling en rapportering mogelijk te maken.

Toegang tot gegevens op het leerplatform

  •  Alle oefenresultaten zijn online raadpleegbaar op het beveiligde leerplatform https://www.cursus.dactylodewaele.be
  •  De oefenresultaten zijn enkel toegankelijk voor de leerkracht en de betrokkene zelf.
  •  De toegang tot het leerplatform is beveiligd met een persoonlijke login en paswoord.

Verzameling van gegevens van kinderen onder de 16 jaar

Het opslaan en verwerken van oefenresultaten van kinderen onder de 16 jaar in het kader van de cursus dactylografie gebeurt op basis van toestemming van de ouder(s) of voogd(en).
Op geen enkele manier worden er gegevens doorgegeven aan derden.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens het gebruik van het oefenplatform worden 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst en dit uitsluitend om de oefenresultaten en de voortgang van de gebruiker tijdelijk te bewaren. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Elke internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Dactylo-Instituut De Waele bvba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.